Odborné časopisy a zborníky

 • Grafológ (1995), roč. 3 , č. 8, 9, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Grafológ (1996), roč. 4 , č. 10, 11, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Grafológ (1997), roč. 5, č. 12, 13, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Grafológ (1998), roč. 6, č. 14, 15, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Grafológ (1999), roč. 7, č. 16, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Grafológ (2000), roč. 8, č. 17, 18, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Grafológ (2001), roč. 9, č. 19 - 20, Slovenská grafologická spoločnost, Žilina

 • Grafológ (2002), roč. 10, č. 21, 22, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2003), roč. 11, č. 23, 24, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2004), roč. 12, č. 25, 26, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2005), roč. 13, č. 27, 28, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2006), roč. 14, č. 29, 30, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2007), roč. 15, č. 31, 32, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2008), roč. 16, č. 33, 34, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2009), roč. 17, č. 35, 36, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafológ (2010), roč. 18, č. 37, 38, Slovenská grafologická spoločnosť, Žilina

 • Grafologie (1996), roč. 1, č. 1, Česká grafologická komora, Praha

 • Grafologie (1997), roč. 2, č.1, 2 Česká grafologická komora, Praha

 • Grafologie (1998), I, Česká grafologická komora, Praha

 • Grafologie (2000), II, Česká grafologická komora, Praha

 • Informátor (1993): roč. 1, č. 1, 2, 3, 4, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Informátor (1994): roč. 2, č. 5, 6, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Informátor (1995): roč. 3, č. 7, Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Úlohy a možnosti grafológie. Zborník referátov prednesených na celoslovenskom grafologickom seminári v Žiline, 1999. Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra

 • Wykorzystanie grafologii do selekcji personelu. I. Polsko-Hiszpańskie sympozjum. Wrocław 12 września1990 roku. Acta universitatis wratislaviensis, No 1486, Wrocław, 1992

 • Zborník referátov na celoslovenskom grafologickom seminári s medzinárodnou účasťou v Nitre, 2000. Slovenská grafologická spoločnosť, Nitra
 
 
 
Titulka zaznamenala 193062 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť