Niektoré nepublikované práce

  • Bakay P. (2002): Grafologický systém podľa Ing. Stritza. Ponitrianské osvetové stredisko, Nitra

  • Gugenberger T. – Jablonský E. – Scholtz J. (1999): Prehľadný grafologický slovník (používaných termínov, názvov, synoným). Rukopis, Klub grafológie pri Akadémii vzdelávania, Žilina,

  • Jablonský E. – Scholtz J. (1999): Kurz grafológie. Regionálne osvetové stredisko, Žilina

  • Rössler M.. (1998): Grafologie a její využití v personální praxi. Rukopis, Uherské Hradiště.

  • Rössler M.. (1998): Rozširovací grafologický seminár. Rukopis, Uherské Hradiště.

  • Srncová J. – Veselý P. (1998): Grafologie - pomocník v práci personalisty (Základy psychologie pro personalisty). Brnenská personalistika, Brno

  • Steinhäuselová D. (1990): Psychológie písma (I. Grafologická abeceda, II. Diagnostická syntéza), Dambořice, Pokrok, Středisko psychologických služeb.
 
 
 
Titulka zaznamenala 193062 prístupov      (c) 2007-2017 Slovenská grafologická spoločnosť